Behöver jag skydd till mitt ställage?

För expertrådgivning,
kontakta oss redan idag!

0581-62 81 60

bifab@bifab.se

Behöver jag skydd till mitt ställage?

Arbetsmiljöverkets fastställda regler för skydd till ställage är följande:

50 § Passage för gående och trucktrafikunder ställage ska skyddas mot ras. Ett pallställ ska vara försett med skydd, som förhindrar att pallar skjuts genom stället, om det inte är uppenbart onödigt.

153 § Arbetsplatser ska vara utformade så att föremål inte kan falla ned och skada arbetstagare.