Behöver pallställ fästas i marken?

För expertrådgivning,
kontakta oss redan idag!

0581-62 81 60

bifab@bifab.se

Säkerheten kring lagerinredningar och ställage är avgörande för att förebygga olyckor och skador. Genom att följa gällande standarder och föreskrifter för förankring och påkörningsskydd kan du minimera riskerna och upprätthålla en trygg arbetsmiljö.

Förankring och påkörningsskydd för ställage

För att garantera säkerheten på din arbetsplats är det viktigt att ditt ställage är korrekt förankrat och utrustat med påkörningsskydd. Enligt SS 15635 6.3 gäller följande:

  • Lagerinredningar skall förankras i golvet för att förhindra att stolpar flyttas då mekanisk hanteringsutrustning används i eller i närheten av lagerinredningen. Envånings handlastade enkelställ utan utdragsenheter upp till 2,5 meters höjd samt envånings dubbelställ upp till 4 meters höjd, behöver inte uppfylla kraven beträffande golvfästen om förhållandet mellan höjden till översta lastade hyllan och totaldjupet är mindre än 4:1.
  • Påkörningsskydd ska finnas där det finns risk för att ställaget kan bli påkört av truck eller annan hanteringsutrustning. Påkörningsskyddet ska dimensioneras för att klara den förväntade påkörningskraften.

Höj säkerheten i din lagerlokal med pallställstillbehör. Vi erbjuder även nya och begagnade pallställ för dig som vill uppdatera ditt lager.

Din expert på pallställsskydd

Vårt engagemang för miljön genomsyrar allt vi gör. Hör av dig om du har frågor om pallställstillbehör eller behöver råd. Vi prioriterar att återanvända och förlänga livslängden på befintliga lagerinredningar, vilket minskar behovet av nyproduktion och därmed sparar på resurser. Som kund hos oss kan du bidra till en mer hållbar framtid.