Integritetspolicy

Bästa kund, samarbetspartner och leverantör!
Den 25 maj träder den europeiska allmänna dataskyddsförordningen (förkortad GDPR) i kraft.
Regeländringarna kommer också att bidra till att dina personuppgifter skyddas bättre.
På BifAB har vi uppdaterat vår integritetspolicy för att återspegla dessa regeländringar.
Läs vår Integritetspolicy här: Integritetspolicy BifAB
Du hittar den även under fliken om oss

Tack för att fortsätter att vara en värdefull kund, samarbetspartner och leverantör
BifAB