Lyft och transport

En mycket stor del av arbetet på ett lager eller förråd består av att lyfta och transportera material.
Rätt hjälpmedel underlättar arbetet och minskar risken för arbetsskador.
Klicka på produktkategorierna nedan för att se ett urval av de hjälpmedel vi tillhandahåller för att underlätta detta arbete.

VAGNAR för snabba och enkla transporter

LYFTBORD med tillbehör för att underlätta tunga lyft