Hyllställ HI280

Stagplåt

Produktbild

Monteras mellan stolparna när öppen gavel önskas.

Gavelplåt

Produktbild

Monteras mellan stolparna när sluten gavel önskas.

Gavelnät

Produktbild

Används när man vill ha öppna gavlar men vill förhindra att gods faller ut genom gavlarna.

Ryggplåt

Produktbild

Monteras mellan de bakre stolparna när sluten rygg önskas.

Ryggnät

Produktbild

Används när man vill ha öppen rygg på hyllstället men vill förhindra att gods kan falla ut bakåt.

Sockel

Produktbild

Placeras längst ner mellan de främre stolparna för att täcka utrymmet mellan nedersta hyllan och golvet.

Mellanvägg

Produktbild

För infästning i både övre och nedre hyllplan.