Säkerhetsdetaljer & tillbehör

Klicka på produkterna nedan för att läsa mer om våra säkerhetsdetaljer och tillbehör för pallställ.

ASFALTSSKENA / ASFALTSFOT Fördelar tyngden vid montering på asfaltsunderlag

PÅKÖRNINGSSKYDD Stolpskydd, pelarskydd, gavelskydd, pollare, pyramidskydd, heavyräcken mm

GENOMSKJUTNINGSSKYDD Förhindrar att pallar skjuts för långt in i pallställ och motverkar därmed rasrisk

HALVPALLSINSATSER För förvaring av halvpallar i ställ med helpallsdjup samt som skydd över truckgångar

ILÄGGSPLAN Täckta plan/balkplan och näthyllplan för pallställ

RASSKYDD Nät för gavlar och ryggar på pallställ, skydd för ras ovanför truckgångar med mera

UTDRAGSENHETER / EXPANSIONER FÖR PALLSTÄLL 
Motverkar belastningsskador och skapar bättre förvaringsutrymme

Klicka här för att läsa mer om Säkerhet i lager.