Dåtid, nutid & framtid

Företagets historia
Makarna Stig och Siw Wallner startade rörelsen 1983.
I December 2017 tog sonen Michael Wallner över företaget

Nutid
Idag är vi 21 personer varav de flesta arbetar på lagret och i produktionen.
Vi har en egen lageryta på ca 13 000 kvadratmeter där allt material förvaras under tak. Efter den senaste utbyggnaden av lagret har vi nu fått möjlighet att förbättra logistiken så att vår lagerpersonal har optimal kontroll på alla detaljer vi har i lager.
Vår verkstad har en yta på ca 1 500 kvadratmeter vilket gör oss ännu starkare när det gäller nytillverkning och specialtillverkning. Den egna verkstaden i kombination med vår kunniga personal gör att vi snabbt kan leverera både större kvantiteter och enstaka specialtillverkade detaljer.
Vi har även servicemontörer med mångårig erfarenhet som ombesörjer montage av lagerinredningar och SP-certifierade besiktningsmän i vår stab.

Framtid
Vi satsar på att växa i den takt vi behöver för att kunna tillfredställa våra kunders behov.


Detaljbild från BifAB-s lager: Lagerinredning som konstform